معنی کلمه یک دسته آلبالو به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آلبالو به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه یک دسته آلبالو به انگلیسی می شود A bunch of cherries

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *