معنی کلمه آلبالو کرم خورده به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آلبالو به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه آلبالو کرم خورده به انگلیسی می شود Wormy cherry

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *