معنی کلمه آلبالو له شده به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آلبالو به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه آلبالو له شده به انگلیسی می شود Mashed cherry

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *