معنی کلمه آلبالو آبدار به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آلبالو به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه آلبالو آبدار به انگلیسی می شود Juicy cherry

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *